Elektrikli Cihaz Teknolojisi Programı

Programın Gerekçesi: Yöremizde yoğun bir nüfus artışı yaşanmakta, buna bağlı olarak da işsizlik sorunu giderek artmaktadır. Öte yandan bölgenin durumu göz önüne alındığında hızla gelişmekte olan sanayi, teknoloji, enerji ve telekomünikasyon alanlarında ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik “Elektrikli Cihaz Teknolojisi Programı”nın katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Programın Amacı: Program bünyesinde meslek ve meslek elemanları tanımına uygun olarak görev analizleri yapılarak mesleğin gerektirdiği bilgi ve beceriler belirlenmiş, meslek elemanlarına kazandırılması ön görülen bilgi ve becerilere uygun eğitim programı bölümdeki akademisyenler tarafından geliştirilmiştir. Uygulanan eğitim planı sık sık gözden geçirilmekle birlikte, öğrencilerin başarı düzeylerinin artırılması ve iş hayatına uyumun sağlanması için gerekli değişiklikler programa yansıtılmaktadır. Eğitimde öğrencilerin mezun olduktan sonra çalışma hayatında başarılı olmaları için öncelikle genel dersler, daha sonra teorik ve uygulama ağırlıklı mesleki dersler verilmektedir. 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde IKMEP (İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi) kapsamında ders plan ve programları güncel tutulup gelişen teknolojiye paralel yeni ders ekleme ve çıkartmalar zaman içerisinde yapılmaktadır. Bu program sonucunda “Elektrikli Cihaz Teknikeri” unvanıyla mezun olan öğrencilerin işletmelerin ihtiyacını karşılayacak nitelikte yetişmesi amaçlanmaktadır.

Çalışma Alanları: “Elektrikli Cihaz Teknolojisi Programı”nı tamamlayan öğrenciler her türlü elektrikli cihaz üretiminin yapıldığı Arçelik, Vestel, Bosch, Profilo vb. gibi önde gelen firmaların AR-GE, kalite kontrol, üretim departmanları ile ülke genelindeki teknik servislerinde ilgili konuda eğitimli olmaları nedeni ile özel firmalarda teknik eleman olarak, bir kısmı ise Kamu Personeli Seçme Sınavı neticesinde kamu sektöründe “Elektrikli Cihaz Teknikeri” unvanıyla çalışabilmektedir.

Sınavsız Geçiş Hakkı-Lisans Tamamlama: Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının;

·         Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve Tüm Dalları,

·         Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı ve Tüm Dalları,

·         Biyomedikal Cihaz Teknolojileri,

·         Uçak Elektroniği

·         Gemi Elektroniği ve Haberleşme,

·         Gemi Otomasyonu,

·         Tekstil Mekatroniği bölümlerinden mezun olan öğrenciler “Sınavsız Geçiş” ile bu programa yerleşebilmektedir.

Öte yandan, dört yıllık bölümler olan;

·         Elektrik-Elektronik Mühendisliği,

·         Elektrik Mühendisliği,

·         Elektronik Mühendisliği,

·         Fizik bölümlerine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile geçiş yaparak lisans tamamlayabilmektedirler.

Yine dört yıllık bölümler olan;

·         İşletme,

·         İktisat,

·         Kamu Yönetimi,

·         Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri,

·         Maliye,

·         Uluslararası İlişkiler,

·         Konaklama İşletmeciliği Açık Öğretim lisans programlarına intibak eğitiminden sonra devam edebileceklerdir.


Müfredat/Ders İçerikleri için tıklayınız.

AKTS (Bilgi Paketi) için tıklayınız.

Elektrikli Cihaz Teknolojisi Programı Akademik Personeli için tıklayınız.

10.05.2023