Çocuk Gelişimi Programı

Kuruluş:

Programımız 2014- 2015 eğitim-öğretim yılında Şırnak Üniversitesi İdil Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü bünyesinde çocuk gelişimi programı olarak kurulmuştur. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ise öğrenci alımına başlamıştır.

Kazanılan Derece:

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Çocuk Gelişimi alanında Ön lisans derecesine sahip olunur.

Derecenin Düzeyi:

Ön Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları:

Meslek liselerin diğer alanlarından veya genel liselerden mezun olan/olacak kişilerin ÖSYM tarafından yapılan Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) girmeleri ve Temel Yeterlilik Testi (TYT)’den yeterli puanı almaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları:

Çocuk Gelişimi alanında Ön lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçimlik derslerin (toplam 120 AKTS karşılığı) tümünü başarıyla tamamlamak ve genel ağırlıklı not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.0 olması gerekir.

Program Profili:

Programın temel amacı, çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini benimseyen, 0–18 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini tanıyıp, alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış, çağdaş, çocuk sevgisi ile bütünleşmiş ve çocukların karşılaşabilecekleri sorunlara önlemler alabilen nitelikli eğitim elemanların yetiştirilmesidir.

İstihdam Olanakları:

Çocuk gelişimi programından mezun öğrenciler; 

 •      Özel kreş ve anaokullarında idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı,
 •         Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde idareci, öğretmen ve öğretmen yardımcısı,
 •          Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı anaokulu ve ilköğretimlere bağlı anasınıflarında usta öğretici, 
 •          Özel araştırma ve danışmanlık şirketlerinde ana-baba eğitimcisi, 
 •          Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu çocuk yuvalarında,
 •          Aile Danışma Merkezleri ve yetiştirme yurtlarında,
 •          Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezlerinde ve hastanelerde, Çocuk hastaneleri ve hastane okullarında,
 •          Adalet Bakanlığı'na bağlı çocuk mahkemelerinde ve eğitim evlerinde çocuk eğiticisi, 
 •          Çalışan anne – babaların çocuklarına çocuk bakım elemanı olarak istihdam edilebilirler. 
 •          Aynı zamanda radyo ve televizyondaki çocuk ve gençlik programlarının ve eğitim programlarının hazırlanması ve yürütülmesinde görev alabilirler, çocuk yayınları ve oyuncakları sektörlerinde tasarımcı olarak ta çalışabilirler. 

Üst Derece Programlarına Geçiş:

Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar Dikey Geçiş Sınavı’ndan yeterli puan aldıkları takdirde üniversitelerin “Okul Öncesi Eğitim Öğretmenliği” ve “Çocuk Gelişimi” lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme:

Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için ise derslerin en az %70`ine, uygulamaların en az %80`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınav (ara sınav notu olarak ödev, laboratuvar sınavı, quiz vb gibi ölçme araçlarından elde edilen puanlar da değerlendirmeye alınabilir) katkısı %40 yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Başarılı olması için genel ağırlıklı not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları:

Programı başarıyla tamamlamak için programda mevcut olan derslerin tümünü (120 AKTS karşılığı) geçmek, 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek gerekmektedir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme ):

Tam zamanlı

Bölüm Olanakları:

 •      Yeterli ve teknolojik destekli derslikler
 •      Uygulama salonu
 •      Kolay ulaşım
 •      Alanında Uzman hocalar


Müfredat/Ders İçerikleri için tıklayınız.

AKTS (Bilgi Paketi) için tıklayınız.

Çocuk Gelişimi Programı Akademik Personeli için tıklayınız.

10.05.2023