Misyonumuz:

Bünyesindeki ön lisans programları ile sanayi ve hizmet endüstrilerinin talep ettiği, ilgili sektörlerde faaliyet gösteren kurum/kuruluşlarda çalışmak üzere, mesleki bilgi ve beceriyi edinmiş, sektörün ve piyasa koşullarının gereklilikleri dâhilinde sahip olunması gereken yetkinliklerle donanmış, bilimsel ve teknolojik gelişime uyum sağlayabilecek üstün nitelikli, kaliteli, çalışacağı sektörün beklentilerine uygun ara elemanlar yetiştirmek, ulusal ve uluslararası projeler üretmek, toplumsal bilinci arttırıcı faaliyetler gerçekleştirmek ve üretilen bilgi ve hizmeti ülkemizin ve insanlığın hizmetine sunmak. 

 Vizyonumuz: 

Eğitim-öğretim kalitesinin en üst düzeye çıkartılması için güncel gelişmeleri ve meslek ile ilgili değişimleri sürekli takip eden, sektör ihtiyacları doğrultusunda gerekli olan yetişmiş insan kaynağını en iyi şekilde hazırlayan, çağdaş, bilim ve teknolojiyi yakından takip eden, sorumluluk sahibi, etik değerlere saygılı, ulusal ve uluslararası platformlarda aranılır nitelikte ara elemanları yetiştiren, bölgesel, ulusal ve uluslararası alanlarda tercih edilen Meslek Yüksekokulu olmak.

28.02.2023