Görev Tanımlarıİç Kontrol Eylem Planıİş AkışıFaaliyet RaporuHizmet StandartıHizmet EnvanteriRisk EnvanteriYangın TalimatıYaz. Usulleri, Yetki Devri ve İmza Yetk. YönergesiÖn Mali Kont. İşl. YönergesiKararlarİç Kontrol Komisyon Üyeleriİdari Personel Görev Dağılımı  

17.01.2023