Şırnak Üniversitesi Öğrenci Staj Yönergesi'ne Bağlı kalınarak izlenecek adımlar aşağıda verilmiştir. a) İZLENECEK ADIMLAR(Stajdan Önce):Staj Başvuru Formu indirilerek ilk sayfası öğrenci, ikinci sayfası staj yapılacak kurum tarafından doldurularak Bölüm Sekreterliğine teslim edilir.(STAJ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ)Staj Taahhütnamesi öğrenci tarafından doldurularak (2 nüsha) Bölüm Sekreterliğine teslim edilir. onaylandıktan sonra bir nüshası staj yapıalcak kuruma teslim edilir.(STAJ TAAHHÜTNAMESİ İÇİN TIKLAYINIZ)Staj Değerlendirme Formu öğrenci tarafından kuruma teslim edilir.(STAJ DEĞERLENDİRME FORMU İÇİN TIKLAYINIZ) NOT: Bu işlemlerin staj başlamadan en az 20 gün önce yapılması gerekmektedir. b) İZLENECEK ADIMLAR(Stajdan Sonra): Kurum tarafından doldurulan Staj Değerlendirme Formu kuruma kapalı zarf içinde öğrenci tarafından Bölüm Sekreterliğine teslim edilir.Staj Defteri (Raporu) öğrenci tarafından doldurularak Bölüm Sekreterliğine teslim edilir.(STAJ DEFTERİ İÇİN TIKLAYINIZ) Staj Defteri Teslim Tarihi: Staj bitimini izleyen yarıyılın ilk iki haftası içinde teslim edilir.Staj Defteri Doldurulurken Dikkat edilmesi gereken hususlar için TIKLAYINIZ     

17.01.2023