Okulumuzda Materyal Tasarım Sergisi Yapıldı

okulumuzda-materyal-tasarim-sergisi-yapildi

Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı öğrencileri tarafından yapılan eğitsel materyal tasarımı okul bahçemizde sergilendi. Bölüm hocalarımızdan Öğr. Gör. Naime GÜNER erken çocukluk döneminde eğitsel materyallerin önemini şöyle açıkladı: “Materyaller, çocuklara zengin bir hayal gücü sunmakta ve çocuğun dünyayı neşeli bir şekilde keşfetmesi ve öğrenmesi için ortam sunmaktadır. Dolayısıyla çocuk, materyallerin etkisiyle gerçek yaşama ilişkin uygulamaları öğrenme olanağı bulabilmektedir. Çocukların farklı deneyimler yaşayarak öğrenmesini sağlayan bu materyaller öğrenmenin çocuklar için daha kolay ve anlaşılır olmasına ve eğitim-öğretimin amacına ulaşılmasına da destek olmaktadır. Okul öncesi eğitimin temelini oluşturan birçok düşünür ve eğitimci,  eğitim ortamının ve materyallerin önemini vurgulamışlardır. Montessori, kendi geliştirdiği materyallerle çocuklara eğitim vermiştir. Biz de bu materyalleri öğrencilerimize tasarlatıp yaptırarak, öğrencilerimizde bu farkındalığı yaratmaya çalıştık.”

15.06.2022 |  İdil Meslek Yüksekokulu